Job crafting

October 31, 2016
00:0000:00

Teamcrafting

October 24, 2016
00:0000:00

Zelfsturende teams

October 17, 2016

Zelfsturende teams: In een zelfsturende organisatie zijn het de uitvoerders, de professionals, die het werk organiseren én uitvoeren. Binnen het team is er geen leidinggevende. Het management of directie faciliteert de teams door het verstrekken van de juiste middelen, afstemmen van kaders en het toegankelijk maken van gegevens om op resultaat te kunnen sturen. De teamleden zijn volledig zelf en gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en beslissen samen.

Enkele uitspraken uit het gesprek:

 • In 1900 startte Ford op advies van Taylor met de piramidale organisatie waarin het werk opdeelde werd en werknemers direct aangestuurd werden door het middenkader. Bovenin de top van de piramide zat de directie die alle beslissingen nam.
 • Hoe meer we richting het heden gaan, hoe meer co-creatie belangrijk werd. Hier ontstonden de groene en pluralistische organisaties.
 • Een teamcoach helpt het team met het komen tot besluiten op basis van consensus, zo zet je gemakkelijker een stap richting een zelfsturend of zelforganiserend team.

Werk in stapjes, om zo een soepele overgang te bewerkstelligen. Jobcrafting en teamcrafting kan hierbij helpen, hier hebben we het over in de volgende podcast.

Abonneren

Wil je een melding ontvangen wanneer de volgende aflevering online komt? Abonneer dan op één van de bronnen hieronder, of beter nog download de samenvatting die bij deze aflevering hoort en je ontvangt een e-mail.

Wekelijks is een nieuwe aflevering direct te beluisteren via

Het boek Slim Interviewen van Wim Thielemans is direct te bestellen via sliminterviewen.be

De inhoud van elke aflevering kan je hieronder in een handige samenvatting downloaden.

00:0000:00

Consultingsvaardigheden deel 2 - Het CAFEE model

October 10, 2016

Adviseren om dingen gedaan te krijgen, hoe doe je dat? Klinkt simpel maar als mensen je lastig of helemaal niet volgen dan weet je dat je het niet echt goed doet. Het CAFEE model© helpt je vooruit!

In deze aflevering gaan we verder met consultingsvaardigheden in enge zin. Welke stappen moet ik voor ogen houden.

Het CAFEE model© bestaat uit:

 1. Contracting
 2. Analyse
 3. Feedback
 4. Engagement
 5. Evalueren/extentie

Enkele uitspraken uit het gesprek:

 • In de brede zin houdt contracting in dat je erachter komt waarom er naar advies wordt gevraagd.
 • Als je op gesprek gaat mag je er niet van uit gaan dat je de situatie al hebt begrepen voordat je naar de klant toe gaat.
 • In de feedbackfase geef je eigenlijk een presentatie met uw aanpak.
 • In de engagement fase betrek je meerdere mensen in het project om de oplossing uit te voeren.
 • Zorg ervoor dat de focus ligt op het aan de gang zijnde project, hiervoor heeft de klant u als consultant immers ingeschakeld.
 • Uit een positieve ervaring van het afgeronde project vindt een uitbreiding of extensie plaats. En minder dan wanneer je er te vroeg over begint terwijl het vorige project nog loopt.

Abonneren

Wil je een melding ontvangen wanneer de volgende aflevering online komt? Abonneer dan op één van de bronnen hieronder, of beter nog download de samenvatting die bij deze aflevering hoort en je ontvangt een e-mail.

Wekelijks is een nieuwe aflevering direct te beluisteren via

Het boek Slim Interviewen van Wim Thielemans is direct te bestellen via sliminterviewen.be

De inhoud van elke aflevering kan je hieronder in een handige samenvatting downladen.

00:0000:00

Consultingvaardigheden deel 1 - Wat is het en de 3 b’s.

October 3, 2016

Consultingvaardigheden worden, in het werk van de toekomst, skills die meer gezocht gaan worden. In deze aflevering hebben we het over de drie adviesvaardigheden die je je eigen moet maken.

Adviesvaardigheden kunnen worden onderverdeelt in 3 categoriën :

 1. Technische vaardigheden, de vaardigheden waarom men naar jou toe komt voor de beslissing.
 2. De interpersoonlijke vaardigheden, hierin vinden we de 3 b's:
  • Beslissen, men de juiste beslissing kunnen maken, zorg ervoor dat je ten minste 3 beslissingsmogelijkheden aanreikt.
  • Bevragen, het stellen van de juiste vragen kom je achter de wensen van de klanten en kom je tot een beter consult. Door sommige vragen gaan klanten zelf nadenken en oplossing formuleren.
  • Benoemen, benoem de feiten en waarnemingen en geef de klant ruimte voor opmerkingen
 3. Consultingvaardigheden: herken in welke fase van het proces je zit, onderzoek of je de fase voldoende hebt uitgediept en vraag je af of je klaar bent om naar een volgende fase te gaan.

Enkele uitspraken uit het interview:

 • Er zijn 2 basisregels voor het nemen van beslissingen: Als je een beslissing neemt over een team, zorg er dan voor dat je dat team erbij betrekt.
 • Wanneer je informatie zoekt mag je voor een bepaalde beslissing, zelf kiezen wie je als expert ziet en naar wie je dus toe gaat voor die informatie.
 • Het stellen van de juiste vragen in een passend kader maakt een betere consultant.
 • Door de zaken te benoemen verhoog je de betrokkenheid van de klanten.

Links: Reinventing organizations

Abonneren

Wil je een melding ontvangen wanneer de volgende aflevering online komt? Abonneer dan op één van de bronnen hieronder, of beter nog download de samenvatting die bij deze aflevering hoort en je ontvangt van zelf een e-mail.

Wekelijks is een nieuwe aflevering direct te beluisteren via

Het boek Slim Interviewen van Wim Thielemans is direct te bestellen via sliminterviewen.be

De inhoud van iedere aflevering kan je in een handige samenvatting steeds op de website www.dynamo.be/blog downloaden.

00:0000:00

Win-win onderhandelen

September 26, 2016

De nieuwe aflevering van de resultaatcast New Generation Work gaat over win-win onderhandelen.

We gebruiken de Harvard methode om beter te onderhandelen. Het model beschrijft 4 principes.

Principes:

 1. Maak onderscheid tussen de mensen met wie je onderhandelt en de problemen waarover je onderhandelt.
 2. Focus niet op een onderhandelingspositie, dat leidt tot polarisatie. Ga op zoek naar de gemeenschappelijkheid.
 3. Leer te denken in systeem twee; vind meerdere opties en kies de juiste.
 4. Als je er niet uit komt, geef dan je criterium waaraan de oplossing moet voldoen.

Gebruik het PEPE-model om zelf beter te onderhandelen. De onderdelen uit dit model:

 • Prepare
 • Explore
 • Propose
 • Exchange

De uitgebreide uitleg over dit model is te downloaden op www.dynamo.be

Lees meer over de Harvard methode in het boek: Excellent onderhandelen (Bol)

In de volgende aflevering gaan we het hebben over beter beslissen.

Enkele uitspraken uit het interview:

 • Goede onderhandelaars laten zich niet verleiden om de aanpak aan de personen aan te passen.
 • Bied iets waardevols aan, wat jij niet nodig hebt en vraag wat waardevols wat je wel nodig hebt en wat de ander niet nodig heeft.
 • Als er maar één optie is, dan hebben we de neiging om die optie goed of fout te vinden. Dan is de keuze heel beperkt.

Abonneren

Wil je een melding ontvangen wanneer de volgende aflevering online komt? Abonneer dan op één van de bronnen hieronder, of beter nog download de samenvatting die bij deze aflevering hoort en je ontvangt van zelf een e-mail.

Wekelijks is een nieuwe aflevering direct te beluisteren via

Het boek Slim Interviewen van Wim Thielemans is direct te bestellen via sliminterviewen.be

De inhoud van iedere aflevering kan je in een handige samenvatting steeds op de website www.dynamo.be/blog downloaden.

00:0000:00

Slim Interviewen deel 3 - Stereotiepe link tussen beroepen en attitudes

September 21, 2016

Het mooie aan het CACTUS model is dat het een praktisch model is, dat door het één keer uit te leggen voldoende eenvoudig is om te houden, dat de noodzakelijke categorieën van een slim interview groepeert en de logische volgorde van een gesprek weergeeft.

Voordat de recruiter iemand aanneemt wil hij weten of die goed in de job past.

Het werken in de organisatie van de toekomst is het in staat zijn om op basis van attitudes en competenties op de juiste werkplek terecht te komen.

In deze aflevering linken we de attitudes uit het interview met de verschillende beroepscatergoriën. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van CO.BR.A.

Enkele uitspraken uit het interview:

 • In die werksfeer zou niemand lang op de verkeerde plek mogen zitten. Als ze wel op de verkeerde plek geraken durven ze vaak daar niet weg te gaan, dit is spijtig maar hun verantwoordelijkheid.
 • Behoefte aan verandering. Hier zijn eigenlijk 3 varianten in. Vaak houden mensen van routine en standvastigheid. Er zijn ook mensen die de behoefte hebben om constant hun werk te verbeteren. De laatste categorie is vernieuwing, een groep mensen kan niet te lang op de zelfde plek blijven werken, ze willen om de zoveel tijd van werkplek veranderen.
 • Voorkeursmotivatie: Invloed, saamhorig of resultaatsgericht.

Wil je een melding ontvangen wanneer de volgende aflevering online komt? Abonneer dan op één van de bronnen hieronder, of beter nog download de samenvatting die bij deze aflevering hoort en je ontvangt van zelf een e-mail.

Wekelijks is een nieuwe aflevering direct te beluisteren via

Het boek Slim Interviewen van Wim Thielemans is direct te bestellen via sliminterviewen.be

De inhoud van iedere aflevering kan je in een handige samenvatting steeds op de website www.dynamo.be/blog downloaden.

00:0000:00