New Generation Work Podcast
Teamcrafting - FR
Jobcrafting - FR
Vergaderen 3.0 - met meer energie tot besluiten komen
Via co-creatie draagvlak creëren binnen grote groepen .
Niet-Hiërarchisch Leiden
Job crafting

Job crafting

October 31, 2016
Teamcrafting

Teamcrafting

October 24, 2016
Zelfsturende teams

Zelfsturende teams

October 17, 2016

Zelfsturende teams: In een zelfsturende organisatie zijn het de uitvoerders, de professionals, die het werk organiseren én uitvoeren. Binnen het team is er geen leidinggevende. Het management of directie faciliteert de teams door het verstrekken van de juiste middelen, afstemmen van kaders en het toegankelijk maken van gegevens om op resultaat te kunnen sturen. De teamleden zijn volledig zelf en gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en beslissen samen.

Enkele uitspraken uit het gesprek:

 • In 1900 startte Ford op advies van Taylor met de piramidale organisatie waarin het werk opdeelde werd en werknemers direct aangestuurd werden door het middenkader. Bovenin de top van de piramide zat de directie die alle beslissingen nam.
 • Hoe meer we richting het heden gaan, hoe meer co-creatie belangrijk werd. Hier ontstonden de groene en pluralistische organisaties.
 • Een teamcoach helpt het team met het komen tot besluiten op basis van consensus, zo zet je gemakkelijker een stap richting een zelfsturend of zelforganiserend team.

Werk in stapjes, om zo een soepele overgang te bewerkstelligen. Jobcrafting en teamcrafting kan hierbij helpen, hier hebben we het over in de volgende podcast.

Abonneren

Wil je een melding ontvangen wanneer de volgende aflevering online komt? Abonneer dan op één van de bronnen hieronder, of beter nog download de samenvatting die bij deze aflevering hoort en je ontvangt een e-mail.

Wekelijks is een nieuwe aflevering direct te beluisteren via

Het boek Slim Interviewen van Wim Thielemans is direct te bestellen via sliminterviewen.be

De inhoud van elke aflevering kan je hieronder in een handige samenvatting downloaden.

Consultingsvaardigheden deel 2 - Het CAFEE model

Consultingsvaardigheden deel 2 - Het CAFEE model

October 10, 2016

Adviseren om dingen gedaan te krijgen, hoe doe je dat? Klinkt simpel maar als mensen je lastig of helemaal niet volgen dan weet je dat je het niet echt goed doet. Het CAFEE model© helpt je vooruit!

In deze aflevering gaan we verder met consultingsvaardigheden in enge zin. Welke stappen moet ik voor ogen houden.

Het CAFEE model© bestaat uit:

 1. Contracting
 2. Analyse
 3. Feedback
 4. Engagement
 5. Evalueren/extentie

Enkele uitspraken uit het gesprek:

 • In de brede zin houdt contracting in dat je erachter komt waarom er naar advies wordt gevraagd.
 • Als je op gesprek gaat mag je er niet van uit gaan dat je de situatie al hebt begrepen voordat je naar de klant toe gaat.
 • In de feedbackfase geef je eigenlijk een presentatie met uw aanpak.
 • In de engagement fase betrek je meerdere mensen in het project om de oplossing uit te voeren.
 • Zorg ervoor dat de focus ligt op het aan de gang zijnde project, hiervoor heeft de klant u als consultant immers ingeschakeld.
 • Uit een positieve ervaring van het afgeronde project vindt een uitbreiding of extensie plaats. En minder dan wanneer je er te vroeg over begint terwijl het vorige project nog loopt.

Abonneren

Wil je een melding ontvangen wanneer de volgende aflevering online komt? Abonneer dan op één van de bronnen hieronder, of beter nog download de samenvatting die bij deze aflevering hoort en je ontvangt een e-mail.

Wekelijks is een nieuwe aflevering direct te beluisteren via

Het boek Slim Interviewen van Wim Thielemans is direct te bestellen via sliminterviewen.be

De inhoud van elke aflevering kan je hieronder in een handige samenvatting downladen.

Consultingvaardigheden deel 1 - Wat is het en de 3 b’s.

Consultingvaardigheden deel 1 - Wat is het en de 3 b’s.

October 3, 2016

Consultingvaardigheden worden, in het werk van de toekomst, skills die meer gezocht gaan worden. In deze aflevering hebben we het over de drie adviesvaardigheden die je je eigen moet maken.

Adviesvaardigheden kunnen worden onderverdeelt in 3 categoriën :

 1. Technische vaardigheden, de vaardigheden waarom men naar jou toe komt voor de beslissing.
 2. De interpersoonlijke vaardigheden, hierin vinden we de 3 b's:
  • Beslissen, men de juiste beslissing kunnen maken, zorg ervoor dat je ten minste 3 beslissingsmogelijkheden aanreikt.
  • Bevragen, het stellen van de juiste vragen kom je achter de wensen van de klanten en kom je tot een beter consult. Door sommige vragen gaan klanten zelf nadenken en oplossing formuleren.
  • Benoemen, benoem de feiten en waarnemingen en geef de klant ruimte voor opmerkingen
 3. Consultingvaardigheden: herken in welke fase van het proces je zit, onderzoek of je de fase voldoende hebt uitgediept en vraag je af of je klaar bent om naar een volgende fase te gaan.

Enkele uitspraken uit het interview:

 • Er zijn 2 basisregels voor het nemen van beslissingen: Als je een beslissing neemt over een team, zorg er dan voor dat je dat team erbij betrekt.
 • Wanneer je informatie zoekt mag je voor een bepaalde beslissing, zelf kiezen wie je als expert ziet en naar wie je dus toe gaat voor die informatie.
 • Het stellen van de juiste vragen in een passend kader maakt een betere consultant.
 • Door de zaken te benoemen verhoog je de betrokkenheid van de klanten.

Links: Reinventing organizations

Abonneren

Wil je een melding ontvangen wanneer de volgende aflevering online komt? Abonneer dan op één van de bronnen hieronder, of beter nog download de samenvatting die bij deze aflevering hoort en je ontvangt van zelf een e-mail.

Wekelijks is een nieuwe aflevering direct te beluisteren via

Het boek Slim Interviewen van Wim Thielemans is direct te bestellen via sliminterviewen.be

De inhoud van iedere aflevering kan je in een handige samenvatting steeds op de website www.dynamo.be/blog downloaden.